TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterin pitäjä

Tassuvahti Oy 
Vähäheikkiläntie 56
20810 Turku
 puh. +358 45 78313730
 info(at)tassuvahti.fi

Y-tunnus 2790867-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Karoliina Reunanen
karoliina(at)tassuvahti.fi
+358 45 78313730

Rekisterin nimi

Tassuvahti Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas on aiemmin ostanut Tassuvahdin palveluita, joko tassuvahdin nettisivujen kautta, soittamalla tai sähköpostitse, ja maksanut joko kalenterijärjestelmän tai laskulla tai tilannut Tassuvahdin uutiskirjeen ja täten muodostanut asiakassuhteen Tassuvahti Oy:n kanssa.

Tassuvahti Oy tarvitsee henkilötiedot, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.

Henkilötiedot tarvitaan, jotta:

 • Voimme tuottaa palvelut asiakkaalle
 • Hoitaja voi ottaa yhteyttä asiakkaaseen tapaamisesta ja hoidon yksityiskohdista
 • Hoitaja tietää, missä asiakas asuu ja missä hoito pitää suorittaa
 • Asiakassuhteen ylläpitäminen ja viestintä
 • Palveluiden kehittäminen
 • Tassuvahti OY voi tarvittaessa olla asiakkaaseen yhteydessä
 • Tassuvahti Oy voi laskuttaa asiakasta
 • Markkinointi (asiakkaan erillisellä suostumuksella)

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Lemmikin tiedot (nimi, lemmikkien määrä, rotu, rekisterinumero, mahdolliset lääkitykset)
 • Asiakasnumero
 • Asiakkaan mahdollisesti tallentamat maksuvälinetiedot (kalenterivarauksen yhteydessä)
 • Asiakkaan IP osoite (kalenterivarauksen yhteydessä)

Tilaustiedot, jotka jäävät Tassuvahti Oy:n, hoitajan ja asiakkaan käyttöön:

 • Tilatut palvelut
 • Tilauksen päivämäärä, ajankohta ja kesto
 • Palvelun suoritusosoite
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot lemmikeistä
 • Hinnoittelutiedot
 • Tilauksen vastaanottanut palveluntuottaja
 • Palveluntuottajan jättämät, tilauksen suorittamiseen liittyvät kommentit
 • Asiakkaan antamat arviot suoritetusta palvelusta

Asiakkaan käyttämien maksuvälineiden tallennus

Mikäli asiakas tilaa Tassuvahdin palveluja verkkovarauksen kautta, asiakkaan käyttämät maksutiedot tallennetaan. Maksuvälineen tietoja ei tallenneta Tassuvahdin rekisteriin kokonaisuudessaan. Maksuvälineen tietoja tarvitaan, jos varattu palvelu perutaan, jotta maksetun summan saa palautettua asiakkaalle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole hyväksynyt. Tietoja voidaan käsitellä ulkopuolisilla tahoilla esimerkiksi uutiskirjeen lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut erillisen suostumuksensa.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta asiakkaalta, poikkeuksena seuraavat tilanteet:

 • Jos se on laissa vaadittu, esimerkiksi haasteen vastaanottamisessa, asianmukaisten viranomaisten tai valtion pyynnöstä, tai muussa vastaavassa laillisessa tilanteessa
 • Jos Tassuvahti on osallisena yritysten yhdistymisessä tai hankinnassa
 • Kun uskomme hyvässä uskossa, että tietojen luovuttaminen on vaadittua turvallisuuden tai oikeuksien täyttämisessä, petoksen selvityksessä tai tutkimuksessa

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu teknisin- ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelee pelkästään Tassuvahdin työntekijät ja Tassuvahdin kanssa toimeksiantosopimuksessa toimivat henkilöt. Järjestelmään pääsy on rajattu.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti yllämainitulle rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja osoite.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa milloin tahansa kirjautumalla sisään varausjärjestelmään tai ottamalla yhteyttä yllämainittuun rekisterin yhteyshenkilöön. Tällöin vaadimme kirjallista yhteydenottoa, jossa mainitaan edellisessä kappaleessa tarvittavat tunnistetiedot.

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin lähetetään hänelle vain asiakassuhdeviestintää.

Asiakkaalle ei lähetetä suoramarkkinointia ilman erillistä suostumusta, esimerkiksi rekisteröitymällä uutiskirjeen vastaanottajaksi tai varauksen yhteydessä ilmoittautumalla uutiskirjeen vastaanottajaksi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tassuvahti pidättää oikeuden päivittämään tai muuttamaan tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Tietosuojaselosteesta pidetään aina uusin versio saatavilla asiakkaalle.