HOITOSOPIMUS

Määritelmät

Asiakas = Koiran- tai kissanomistaja, joka käyttää Tassuvahti Oy:n lemmikkipalvelua.

Varaus = Varaus ja maksu kalenterijärjestelmämme kautta tai varaus sähköpostitse tai puhelimitse sekä allekirjoitettu ja hyväksytty hoitosopimus.

Lemmikki = Asiakkaan lemmikki, joka luovutetaan hoidettavaksi Tassuvahti Oy:lle.

Tassuvahti Oy = Tassuvahti Oy:n omistajat, yritys tai henkilöt, jotka ovat toimeksiantosuhteessa Tassuvahti Oy:n kanssa, hoitajat.

 1. Käyttäjän tietojen tarve

Käyttämällä Tassuvahti Oy:n palveluita asiakas hyväksyy Tassuvahti Oy:n käyttöehdot ja yksityisyysehdot.

Asiakas voi varata hoitajan myös ilman käyttäjätunnusta. Silloin hänen tulee syöttää yhteystietonsa ja tiedot lemmikistä lomakkeeseen varauksen yhteydessä.

Asiakas voi rekisteröityä käyttäjäksi antamalla yhteystietonsa ja tiedot lemmikin luonteenpiirteistä. Tarvitsemme oikeat yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite) ja tiedot lemmikistä (ikä, rotu, miten lemmikki suhtautuu muihin lemmikkeihin ja mahdolliset allergiat, sairaudet tai lääkitykset). Tarvitsemme tiedot, jotta voimme valmistautua hoitoon mahdollisimman hyvin.

Nämä tiedot Tassuvahti Oy tarvitsee myös silloin, kun Tassuvahti Oy on vastaanottanut varauksen asiakkaalta, joka ei ole rekisteröitynyt palveluun.

Näitä tietoja Tassuvahti Oy ei julkaise ilman erillistä lupaa asiakkaalta. Ainoastaan asiakkaalla ja Tassuvahti Oy:llä on pääsy kyseisiin tietoihin.

Varaus

Asiakas voi toivoa haluamaansa tassuvahtia hoitajaksi lemmikilleen.  Emme voi taata, että toivomasi hoitaja on vapaana. Tällöin korvaamme toivomasi hoitajan vapaana olevalla hoitajalla. '


 1. Vastuu ja hoitoehdot

Lemmikin luovuttaja (asiakas) vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot lemmikistä ovat oikein. Asiakas vakuuttaa myös, että hän on lemmikin omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa lemmikki hoitoon Tassuvahti Oy:lle.

Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän osion ehtoja kuittaamalla sopimuksen. Tassuvahti Oy sitoutuu noudattamaan tämän osion ehtoja.

Mikäli lemmikki tarvitsee ruokintaa hoidon yhteydessä, asiakas on vastuussa siitä, että hoitajalla on pääsy lemmikin ruokiin hoidon aikana. Tassuvahti Oy ei kustanna ruokia lemmikille.

3.1 Lemmikin sairastuessa tai loukkaantuessa hoidon aikana Tassuvahti Oy:llä on oikeus viedä lemmikki hoidettavaksi eläinlääkäriin, mikäli hoitaja ei saa yhteyttä asiakkaaseen tai asiakkaan määrittämään toiseen yhteyshenkilöön, jonka aikana molemmat osapuolet sopivat toisin. Hätätilanteessa lemmikille pyritään ensin saamaan tarvittava hoito, ja sopivan ajan tullessa ilmoittamaan asiakkaalle tapahtuneesta, kuitenkin niin pian kuin mahdollista.

Tassuvahti Oy:llä on oikeus veloittaa eläinlääkärin suorittamista toimenpiteistä ja lääkkeistä aiheutuvat todelliset kulut mahdollisine matkakuluineen asiakkaalta.

Tassuvahti Oy on vastuussa vahingoista ja niistä aiheutuvista kuluista, jotka aiheutuvat tavalla, johon Tassuvahti Oy:llä olisi ollut mahdollisuus vaikuttaa. Tassuvahti Oy maksaa mahdolliset tästä johtuvat eläinlääkärikulut 500,00 € asti, jonka jälkeen asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset kulut.

3.2 Tassuvahti Oy tarjoaa kaksi eri vakuutusta eri ehdoilla Tassuvahti Oy:n asiakkaille: Eläinlääkärivakuutus, jonka Tassuvahti Oy itse tarjoaa ja vastuuvakuutus, jonka Tassuvahti Oy tarjoaa vakuutusyhtiö IF:n kautta. Vastuuvakuutus kattaa vahingot 500 000€ asti. Eläinlääkärivakuutus kattaa jotkut eläinlääkärikulut 500 € asti. Koiran omaa vakuutusta käytetään aina ensisijaisesti, mikäli vahinko sattuu hoidon aikana.

3.3 Tassuvahti Oy:lle tehdyt varaukset (varaukset kalenterivarausjärjestelmän kautta tai allekirjoitetut hoitosopimukset) ovat vakuutettuja IF:n vastuuvakuutuksella 500 000€ asti. Vastuuvakuutus kattaa esine- ja omaisuusvahinkoja, jotka kohdistuvat 3. osapuolelle, esimerkiksi jos hoitokoira puree ohikulkijaa. Veloitamme asiakasta vakuutuksen käytöstä enintään 500€.

Jos asiakkaan lemmikki aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahinkoja toiselle lemmikille, esineelle tai henkilölle hoitoajan aikana, Tassuvahti Oy ei ole vastuussa näistä vahingoista. Asiat käsitellään tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Jos asiakas tai Tassuvahti Oy tuo lemmikit Tassuvahti Oy:n kotiin sovitusti, asiakas vastaa lemmikkien aiheuttamista aineellisista (ei koske leluja tai muita käyttöesineitä) ja henkilöön tai toiseen lemmikkiin kohdistuneista vahingoista. Asiat käsitellään tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Vastuuvakuutus ei kata seuraavia vahinkoja:

 1. Hoitajaan kohdistunut henkilövahinko
 2. Hoitopalveluita, jotka eivät liity Tassuvahti Oy:n palveluvalikoimaan
 3. Mikäli Tassuvahti Oy suorittaa hoitopalvelua asiakkaalle ilman voimassa olevaa hoitosopimusta

3.4 Eläinlääkärivakuutus oikeuttaa asiakasta saamaan korvausta tietyistä eläinlääkärikuluista 500€ asti, jos hoitopalvelun aikana on sattunut onnettomuus ja Tassuvahti Oy on vienyt asiakkaan lemmikin eläinlääkärille hoidettavaksi, ja jos vastuu on Tassuvahti Oy:llä. Koiran omaa vakuutusta käytetään ensisijaisesti, mikäli vahinko sattuu hoidon aikana. Tällöin Tassuvahti Oy on vastuussa omavastuusta 500€ asti, mikäli vastuu on Tassuvahti Oy:llä.

3.5 Tassuvakuutus ei korvaa seuraavia tilanteita:

 1. Tarkastuksia ja toimenpiteitä ensimmäisen eläinlääkärikäynnin jälkeen
 2. Aiempia sairauksia tai vahinkoja, synnynperäisiä sairauksia (esimerkiksi epilepsia, sydänviat tai syöpä) tai vaivoja, jotka liittyvät lemmikin ikään
 3. Kennelyskä tai muita sairauksia, joita voi välttää rokotuksella
 4. Vahinkoja, jotka ovat sattuneet hoidon aikana ilman voimassa olevaa hoitosopimusta
 5. Vahinkoja, jotka ovat sattuneet joko ennen tai hoidon suorittamisen jälkeen
 6. Jos lemmikki saa tarttuvia tauteja (esimerkiksi kennelyskä, mato- tai ulkoloistartunnat tai ripuli)
 7. Mikäli lemmikki kuolee vanhuuteen tai olemassa olevaan sairauteen hoidossa ollessaan

Jotta Tassuvahti Oy voi maksaa ko. korvausta asiakkaalle, asiakkaan tulee ensin lähettää kirjallinen lausunto eläinlääkärikäynnistä, josta näkyy käynnin toimenpiteet, eläinlääkärin allekirjoitus, paikka, aika ja kuitti eläinlääkärikäynnin maksusta. Tassuvahti Oy:llä on oikeus tarvittaessa pyytää asiakkaalta lisätietoa tai lisää dokumentaatiota eläinlääkärikäyntiin liittyen. Korvausprosessiin ja tilanteen arviointiin menee noin 14 päivää, jonka jälkeen Tassuvahti Oy maksaa asiakkaalle korvausta eläinlääkärikäynnistä, mikäli Tassuvahti Oy on vastuussa eläinlääkärikuluista.

Muut ehdot

Tassuvahti Oy:n palvelun hoitokulut on maksettava viimeistään varauksen yhteydessä, tai 14 päivää laskun saapumisesta. Maksut suoritetaan joko pankki- tai luottokorttimaksuna.

Mikäli lemmikkiä ei noudeta sovitusti tai uutta noutoajankohtaa ei ole sovittu (vuorokausivahtipalveluja koskien), on Tassuvahti Oy:llä oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaan jokaisesta ylimääräisestä tunnista tai yöstä. Jos hoitajalla, jolla lemmikki on hoidossa, ei ole mahdollisuutta hoitaa lemmikkiä pidennetyn ajan, Tassuvahti Oy:llä on oikeus siirtää lemmikki toiselle hoitajalle. Jos kukaan muu hoitaja ei ole vapaana, Tassuvahti Oy:llä on oikeus viedä lemmikki lemmikkihotelliin tai -päiväkotiin hoidettavaksi, ellei erikseen sovita muuta. Asiakkaalle ilmoitetaan heti muutoksesta.

Mikäli asiakas ei nouda lemmikkiä eikä Tassuvahti Oy saa asiakkaaseen tai asiakkaan määrittämään varayhteyshenkilöön yhteyttä, Tassuvahti Oy:llä on oikeus hoitaa asiakkaan lemmikkiä ylimääräisen ajan, jolloin asiakasta laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Mikäli Tassuvahti Oy ei saa yhteyttä asiakkaaseen tai asiakkaan määrittämään varayhteyshenkilöön, jolloin uusi noutoaika jää sopimatta, Tassuvahti Oy:llä on oikeus siirtää lemmikki löytöeläintaloon hoidettavaksi, mikäli Tassuvahti Oy:llä ei ole mahdollisuutta hoitaa lemmikkiä. Tässä tapauksessa asiakas on vastuussa mahdollisista matkakuluista tai muista kuluista. Asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi muutoksesta.

Jos hoitaja sairastuu tai hänelle tulee muu ylitsepääsemätön este, Tassuvahti Oy:llä on oikeus korvata hoidon suorittaja muulla hoitajalla ja on velvollinen ilmoittamaan muutoksesta asiakkaalle välittömästi.

Tassuvahti Oy vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista palvelun suorittamisen aikana myös, mikäli hoito suoritetaan asiakkaan kodissa, 500€ asti, jonka jälkeen asiakas on velvollinen korvaamaan mahdolliset kulut. Jos lemmikki aiheuttaa itse aineellisia vahinkoja asiakkaan kodissa, Tassuvahti Oy ei vastaa näistä vahingoista.

Jos lemmikki karkaa hoidon aikana, Tassuvahti Oy:llä on valtuudet käydä lunastamassa lemmikki löytöpaikasta, ellei erikseen sovita muuta asiakkaan kanssa. Jos karkaaminen sattuu tavalla, johon Tassuvahti Oy:llä on ollut mahdollisuus vaikuttaa, Tassuvahti Oy on vastuussa mahdollisista kustannuksista. Jos karkaaminen sattuu tavalla, johon Tassuvahti Oy:llä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa (esimerkiksi hihnan katkeaminen), asiakas on vastuussa mahdollisista kustannuksista.

Mikäli asiakkaalle lähetetään lasku eikä laskua makseta eräpäivään mennessä, veloitetaan asiakkaalta 11% viivästyskorko. Tassuvahti Oy laskuttaa 5€ jokaisesta maksumuistutuksesta, joka lähetetään postitse. Mikäli asiakas ei maksa laskua, Tassuvahti Oy:llä on oikeus kieltäytyä tulevista hoidoista.

 1. Sopimuksen purku

Sopimuksen voi purkaa milloin tahansa kirjallisesti. Tassuvahti Oy lopettaa ilmoitetun päivämäärän mukaisesti palvelun tarjoamisen.

Tassuvahti Oy pidättää oikeuden purkaa sopimuksen kirjallisesti, milloin tahansa. Tällöin Tassuvahti Oy suorittaa jo sovitut tai maksetut hoidot loppuun. Jos sattuu tapaus, että Tassuvahti Oy:llä ei ole mahdollisuutta suorittaa asiakkaan varaamia palveluja, Tassuvahti Oy palauttaa asiakkaan maksaman summan kokonaisuudessaan asiakkaalle, jos hoito 
on maksettu ennakkoon. 

Mikäli lemmikki käyttäytyy tavalla, jolloin Tassuvahti Oy:n turvallisuus on uhattuna, hoito perutaan. Näissä tilanteissa asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi, ja Tassuvahti Oy pidättää oikeuden laskuttaa asiakkaalta hoitomaksun kokonaan välittömästi, mikäli Tassuvahti Oy peruttaa hoidon tästä syystä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen yli 48 tuntia hoidon alkamisajankohdasta, ei hoidosta peritä maksua. Myöhässä perutusta varauksesta veloitetaan 50% varauksen hinnasta. Jos peruutus tapahtuu alle 24 tuntia alkamisajankohdasta, tai sovitus aloitus ajankohdan jälkeen, hoidosta veloitetaan täysi 100% maksu.

Tassuvahti Oy pidättää oikeuden muuttaa tämän hoitosopimuksen ehtoja, milloin tahansa. Asiakas ymmärtää, että uudet ehdot astuvat voimaan heti.

Tassuvahti Oy sitoutuu noudattamaan yllämainittuja ehtoja ja suorittamaan sovitun palvelun asiakkaan antamien tietojen ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.