Tassförsäkring

Tassförsäkring

Bästa säkerheten för din bästa vän ​

Tassförsäkring

I tassförsäkringen ingår 2 olika försäkringsmodeller, nämligen ansvarsförsäkring via försäkringsbolaget IF som täcker skador på 3-part upp till 500 000€ och veterinärvårdförsäkring, som täcker veterinärvårdskostnader upp till 600€. Tassförsäkringen täcker alltså

Veterinärvårdskostnader upp till 600€, dvs undersökning och vård hos veterinär som är relaterade till skador under bokningsperioden via Tassuvahti. Ifall husdjuret har en egen försäkring, använder Tassuvahti den först, och vi står för självrisken upp till max 600€. Ifall ansvaret ligger hos ägaren, ansvarar ägaren för kostnaderna.

Ansvarsförsäkring via försäkringsbolaget IF täcker skador på tredje part orsakade av husdjuret upp till 500 000€

Vakuutus ei kata..

• Tjänster som utförts utan giltigt skötselkontrakt med Tassuvahti Ab​
• Gamla skador, sjukdomar, husdjurs dödsfall eller besvär relaterade till ålder
• Genetiska sjukdomar eller skador
• Tidigare skador och sjukdomar som skett eller dykt upp utanför bokningsperioden


Läs mer om våra tassförsäkrings villkor från vårt skötselkontrakt