Skötselkontrakt och användarvillkor

Skötselkontrakt och användarvillkor

SKÖTSELKONTRAKT OCH ANVÄNDARVILLKOR

SKÖTSELKONTRAKT OCH ANVÄNDARVILLKOR

SKÖTSELKONTRAKT OCH ANVÄNDARVILLKOR

Definitioner

Kund = Husdjursägare som använder Tassuvahti Ab:s husdjurstjänst

Bokning= En bokning och betalning via vårt kalendersystem eller en bokning per e-post eller telefon

Husdjur = kundens husdjur, som överlåts till Tassuvahti Ab för skötsel

Tassuvahti Ab = Tassuvahti Ab:s ägare och personer som erbjuder sina husdjurstjänster via Tassuvahti Ab och har ett pågående kontrakt men Tassuvahti Ab.

1. Behov av användarens uppgifter

Genom att använda Tassuvahti Ab:s tjänster godkänner kunden Tassuvahti Ab:s skötselkontrakt och användarvillkor.

Kunden kan göra en bokning utan användarnamn. Då fyller kunden manuellt i alla nödvändiga kontaktuppgifter och uppgifter om husdjuret i blanketten i samband med bokningen.

Kunden kan skapa en användare, ifall hen så vill, genom att fylla i sina kontaktuppgifter samt uppgifter om husdjuret. Tassuvahti Ab behöver riktiga kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, adress och e-postadress) och husdjurets korrekta uppgifter (ålder, ras, möjliga allergier, sjukdomar och medicinering). Tassuvahti Ab behöver denna information, så att vi kan förbereda oss för skötseln möjligt bra.

Dessa uppgifter behöver Tassuvahti Ab också då, när Tassuvahti Ab mottar en bokning av en kund som inte har registrerat sig.

Dessa uppgifter delar inte Tassuvahti Ab till tredje partier utan tillstånd av kunden. Endast kunden och Tassuvahti Ab har åtkomst åt dessa uppgifter.

2. Kalenderbokning

Kunden kan önska en skötare åt sitt husdjur. Observera dock, att Tassuvahti Ab kan inte garantera att önskade skötaren är ledig, i vilket fall Tassuvahti Ab fixar åt kunden en annan skötare som är ledig under bokade tidpunkt. Från Tassuvahti Ab:s bokningssida kan kunden kolla upp lediga datum från bokningssystemet, och boka skötsel åt sitt husdjur för ett specifikt datum eller tidpunkt. I bokningens slutskede bör kunden betala för reservationen. Betalningssumman debiteras från kundens konto då kunden bekräftar bokningen via bokningssystemet. Accepterade betalningsmetoder är Visa och MasterCard.

3. Ansvar och skötselvillkor

Husdjurets överlåtare (kunden) garanterar, att givna uppgifterna om husdjuret och kontaktuppgifter är korrekta. Kunden garanterar också, att hen är husdjurets ägare, eller har annars rättighet att överlåta husdjuret till en utomstående skötare.

Genom att boka och betala en skötsel binder sig kunden att följa denna sektions villkor. Genom att godkänna bokningen och betalningen binder sig Tassuvahti Ab att följa denna sektions villkor.

Ifall husdjuret behöver matas under skötseln, är kunden ansvarig för att ha husdjurets mat tillgänglig för skötaren under skötseltiden. Tassuvahti Ab ansvarar inte för kostnader gällande föda.

Ifall husdjuret skadas eller insjuknar under skötseln, har Tassuvahti Ab rätt att transportera husdjuret till en veterinärstation, om skötaren inte får kontakt med kunden eller en annan person som kunden bett att vara i kontakt med. I nödsituationer strävar Tassuvahti Ab till att först få den skötseln som krävs, och vid ett passligt tillfälle kontakta kunden om situationen. Dock meddelas kunden så fort som möjligt om situationen.

Tassuvahti Ab har rätt att debitera kunden de kostnader som uppstått under veterinärbesöket samt möjliga resekostnader.

Tassuvahti Ab är ansvarig för de skador och kostnaderna som beror på dessa skador, om skadorna kommer på ett sätt som Tassuvahti Ab skulle ha kunnat påverka. Tassuvahti Ab betalar möjliga veterinärkostnader som kommer på grund av dessa skador upp till 600,00 €. Ansvaret för kostnaderna som överskrider 600,00 € är hos kunden.

Tassuvahti Ab är inte ansvarig ifall husdjuret får smittsamma sjukdomar (till exempel kennelhosta, mask, avföringssmittor eller diarré). Tassuvahti Ab är inte heller ansvarig ifall husdjuret avlider på grund av ålder eller existerande sjukdom under skötseln.

Bokningssumman skall betalas senast då man bekräftar en bokning via bokningssystemet, eller 14 dagar efter att fakturan kommit fram per e-post. Betalningarna utförs antingen genom kontotransaktion eller bank- eller kreditkort.

Ifall husdjuret inte avhämtas inom överenskommen tidpunkt (berör timpass och dygnspass), har Tassuvahti Ab rätt att debitera kunden enligt priserna som är i kraft på den stunden för extra tjänsterna. Om skötaren som tar hand om kundens husdjur inte har möjlighet att fortsätta sköta husdjuret, har Tassuvahti Ab rätt att flytta över husdjurets skötsel till en annan skötare. Om ingen annan skötare är tillgänglig, har Tassuvahti Ab rätt att föra husdjuret till ett husdjurshotell eller –daghem för resterande tiden, om inte annat är överenskommet med kunden. Kunden får meddelande om möjliga ändringar så fort som möjligt.

Ifall husdjuret inte avhämtas och Tassuvahti Ab inte får kontakt med kunden eller reservkontaktpersonen som kunden gett, har Tassuvahti Ab rätt att fortsätta skötseln tillsvidare, då kunden debiteras enligt priserna som är i kraft under den tiden. Ifall Tassuvahti Ab inte får kontakt med kunden eller reservkontaktpersonen som kunden gett, och Tassuvahti Ab inte har möjlighet att fortsätta skötseln av husdjuret, har Tassuvahti Ab rätt att överlämna husdjuret till ett hittedjurcenter. Kunden är ansvarig för möjliga resekostnader eller andra kostnader som uppstår i en sådan situation. Kunden meddelas omedelbart om ändringen.

Tassuvahti Ab har en ansvarsförsäkring som täcker skötseltiden. Ansvarsförsäkringen erbjuds av IF Skadeförsäkringsbolag Ab.

Ifall skötaren insjuknar eller hen inte på grund av annan orsak kan utföra skötseln, har Tassuvahti Ab rätt att ersätta skötselns utförare med en annan skötare, och är skyldig att meddela kunden om denna ändring omedelbart.

Ifall kunden eller Tassuvahti Ab hämtar husdjuret till Tassuvahti Ab:s hem som överenskommet, är kunden ansvarig för husdjurets materiella, person eller tredje parts skador. Dessa situationer sköts från fall till fall.

Tassuvahti Ab ansvarar för de skador och olyckor under skötseln som är orsakat av skötaren själv, detta oberoende om skötseln utförs hemma hos kunden eller hos skötaren. Ifall husdjuret orsakar materiell skada hemma hos kunden, är Tassuvahti Ab inte ansvarig för dessa skador.

Ifall kundens husdjur orsakar personskador eller skador gentemot annat husdjur under skötseln, är Tassuvahti Ab inte ansvarig, om Tassuvahti Ab inte har haft möjlighet att påverka situationen. Dessa situationer sköts från fall till fall med kunden.

Ifall husdjuret rymmer under skötseln har Tassuvahti Ab rätt att hämta husdjuret från hittestället, ifall inte annat överenskommes med kunden. Ifall husdjuret rymmer på ett sätt som Tassuvahti Ab har kunnat påverka, är Tassuvahti Ab ansvarig för möjliga kostnader. Ifall husdjuret rymmer på ett sätt som Tassuvahti Ab inte kan påverka (t.ex kopplet går av), är kunden ansvarig för möjliga kostnader.

Ifall en räkning skickas åt kunden, och den är obetald tills förfallodagen, debiteras en 11% dröjmålsränta. Tassuvahti Ab debiterar 5,00 € för varje betalningspåminnelse som skickas per post. Ifall kunden inte betalar räkningen, har Tassuvahti Ab rätt att vägra utföra kommande skötslar.

4. Avbokning av skötseln

Om en kund har bokat åt sitt husdjur skötsel för en viss tidpunkt eller dag(ar), kan hen när som helst avboka det. Tassuvahti Ab ersätter 100% av betalda summan till kundens eller betalarens konto, då avbokningen sker 48 timmar innan skötseln påbörjas. Ifall avbokningen sker mindre än 48 timmar innan skötseln påbörjas, har Tassuvahti Ab rätt att behålla 50% av betalda summan, eller att skicka faktura på 50% av skötselns pris. Ifall avbokningen sker under 24 timmar innan skötseln påbörjas, ersätts inte betalda summan åt kunden, eller fulla summan faktureras från kunden.

Summan ersätts inte heller då avbokningen sker efter att skötseln har påbörjats. Om summan ersätts åt kunden eller betalaren som betalat via bokningssystemet, syns det på kontot inom 2-3 arbetsdagar. Annars bör kunden eller betalaren meddela kontonummer, så kan Tassuvahti Ab betala till angivna kontot summan.

Avbokningar kan göras per e-post eller telefon.

Tassuvahti Ab behåller rättigheten att avboka tjänsten skriftligt när som helst. I dessa fall är Tassuvahti Ab skyldig att utföra redan betalda skötslar. Ifall Tassuvahti Ab inte för någon orsak har möjlighet att utföra den skötseln som kunden bokat och betalat, returnerar Tassuvahti Ab åt kunden hela summan som kunden har betalat.

Ifall husdjuret beter sig på ett sätt som Tassuvahti Ab:s säkerhet är hotad, avbokas skötseln. I sådan situation meddelas kunden omedelbart, och summan för ogjord skötsel returneras i helhet åt kunden.

Ifall kunden eller Tassuvahti Ab avbokar en skötsel, och kunden har överlåtit sin hemnyckel åt Tassuvahti Ab, är Tassuvahti Ab skyldig att returnera hemnyckeln åt kunden vid sista skötseltillfället, ifall annat inte överenskommes mellan kunden och Tassuvahti Ab.

Tassuvahti Ab behåller rättigheten att när som helst ändra dessa villkor. Kunden förstår, att nya villkorens ändringar tas i bruk genast under nästa bokning.

Tassuvahti Ab binder sig att följa ovannämnda villkor och att utföra överenskommen tjänst enligt kundens givna instruktioner och enligt överenskommen tidpunkt.

Uppdaterad 21.1.2018