Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

DATASKYDDSBESKRIVNING

DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24§

Uppehållare av registret

Tassuvahti Ab
Vähäheikkiläntie 56
20810 Turku
Tel. +358 45 78313730
info@tassuvahti.fi
FO-nummer 2790867-6

Kontaktperson för ärenden gällande registret

Karoliina Reunanen
karoliina@tassuvahti.fi
+358 45 78313730

Registrets namn

Tassuvahti Ab:s kundregister.

Syfte med personuppgifters behandling

Kunden har tidigare köpt tjänster från Tassuvahti, antingen via webbsidan uppehållen av Tassuvahti, genom att ringa eller att skicka e-post, och betalat antingen via kalendersystemet eller faktura eller beställt Tassuvahtis nyhetsbrev, och därmed format ett kundförhållande med Tassuvahti Ab.

Tassuvahti Ab behöver personuppgifterna, så att man kan utföra tjänsterna för kunden.

Personuppgifterna behövs för att:

 • Utföra tjänsterna åt kunden
 • Skötaren ska kunna kontakta kunden gällande möte och skötselns detaljer
 • Skötaren ska veta var kunden bor och var skötseln utförs
 • Kundförhållandets uppehåll och kommunikation
 • Utveckling av tjänsterna
 • Fakturera kunden
 • Vid behov vara direkt i kontakt med kunden
 • Marknadsföring (med skilt samtycke av kunden)

Information i registret

Personuppgifter:

 • Personens för- och efternamn
 • Adress
 • E-post adress
 • Telefonnummer
 • Information om husdjuret (namn, mängd av husdjur, ras, registernummer, möjlig medicinering)
 • Kundnummer
 • Möjlig av kunden sparad betalningsinformation (vid kalenderbokning via nätet)
 • Kundens IP adress (vid kalenderbokning via nätet)

Bokningsinformation som blir till befogande av Tassuvahti Ab, skötaren, och kunden:

 • Beställda tjänster
 • Datum, tid och längd av bokningen
 • Adressen där tjänsten utförs
 • Möjlig ytterligare information given av kunden
 • Möjlig information om husdjuret givet av kunden
 • Prisinformation
 • Tjänsteproducent som mottagit bokningen
 • Tjänsteproducentens extra kommentarer till bokningen, som angår utförande av bokningen
 • Kundens möjliga givna recensioner om den utförda tjänsten

Sparande av kundens betalningsinformation

Ifall kunden bokar en tjänst via Tassuvahtis webbsidas kalendersystem, sparas den betalningsinformation som kunden använt. Betalningsinformationen sparas inte i helhet i Tassuvahtis register. Betalningsinformationen behövs ifall bokningen avbokas, så att Tassuvahti Ab kan returnera betalda summan åt kunden.

Ordinarie datakälla

Information gällande kunden samlas i första hand från kunden själv i samband med registrering, bokning och kundservicesituationer.

Överlåtelse och flyttning av informationen

Informationen behandlas inte eller flyttas inte till såna land, vilkas dataskyddslagstiftning inte är acceptabelt enligt EU:s kommission. Informationen kan behandlas hos utomstående parter till exempel för att skicka nyhetsbrev, ifall kunden har gett skilt samtycke.

Informationen uppges inte åt tredje parter utan skilt samtycke av kunden, som undantag räknas följande situationer:

 • Om det krävs enligt lagen, till exempel i samband med stämning, på begäran av myndigheter eller staten, eller annan liknande laglig situation
 • Om Tassuvahti Ab är involverad i sammanslagning eller förvärv av företag
 • Då vi i god tro anser att överlämning av informationen krävs i att uppfylla krav i säkerhet och rättigheter, utredning eller undersökning av bedrägeri

Skyddande av registret

Registret är skyddat på teknologiska och administrativa sätt. Personuppgifter behandlas endast av Tassuvahti Ab:s anställda och personer som är bundna med kontrakt till Tassuvahti Ab. Tillgång till registret är begränsad.

Granskningsrätt

Kunden har enligt personuppgiftslagen att granska gratis en gång i året vilka uppgifter om hen är sparade i registret. En fritt skriven begäran skall skickas skriftligt åt ovannämnda kontaktperson gällande registret. I begäran skall nödvändig identifieringsinformation uppges, så att det är möjligt att söka uppgifterna från registret. Denna information är namn, e-post adress och adress.

Rätt till att korrigera informationen

Kunden kan när som helst korrigera sin information genom att logga in till bokningssystemet eller genom att ta kontakt med ovannämnda kontaktperson gällande registret. Ifall kunden kontaktar kontaktpersonen kräver vi en skriftlig begäran som innehåller ovannämnda nödvändiga identifieringsinformation.

Samtycke och förbud

Kunden kan när som helst förbjuda användningen av hens information för direkt marknadsföring. Ifall kunden förbjuder direkt marknadsföring åt sig, skickas endast kundrelationskommunikation åt hen.

Direkt marknadsföring skickas inte åt kunden utan skilt samtycke, till exempel genom att registreras som mottagare av nyhetsbrevet eller i samband med bokningen anmäla sig som mottagare till nyhetsbrevet.

Ändringar till dataskyddsbeskrivningen

Tassuvahti behåller rättigheten att uppdatera eller ändra denna dataskyddsbeskrivning när som helst. Nyaste versionen av dataskyddsbeskrivningen är alltid tillgänglig för kunden.

Uppdaterad 24.5.2018.