Vanliga missuppfattningar och antagningar att arbeta som tassvakt

Vanliga missuppfattningar och antagningar att arbeta som tassvakt

 

Man får inte betalt av arbetet
Som tassvaskt tjänar du för alla utförda tjänster en viss pengmängd. Antalet utförda tjänster påverkar på summan som betalas ut till dig.

Man behöver inte erfarenheter med husdjurs skötsel

För att bli rekryterad som tassvakt, bör du ha mycket erfarenheter I skötsel av husdjur, eftersom du sköter om våra kunders familjemedlemmar. Tassvakter sköter om flera olika husdjur med olika personligheter, och är därför viktigt att du är van vid att handskas olika typers raser och storleks husdjur. Alla våra skötare har erfarenheter antingen I form av tidigare skötsel eller utbildning.

Jag kan inte ansöka som tassvakt, eftersom jag redan har ett husdjur
Eget husdjur är inte ett hinder för att ansöka som tassvakt. Detta utesluter endast möjligheten att erbjuda dygnspass hemma hos dig, eftersom Tassuvahti inte erbjuder dygnspass åt flera hundar från olika hushåll på samma gang. Du kan däremot erbjuda rastningar eller hembesök till Katter.

Man kan registrera sig som en tjänsterbjudare via Tassuvahtis nätsidor
Tassuvahti är inte en plattform, var man kan registrera sig som djurskötare. För att ansöka som tassvakt bör du skicka in en arbetsansökan, varefter vi skickar flera tester, och till sist bjuder vi in dig på arbetsintervju.

Tassuvahti arbete kan utföras endast under en månads tid eller som sommarjobb
Fastän skötaren kan själv påverka på sina egna arbetstider, kräver vi att ansökarna har möjlighet att binda sig till oss för flera månader. Många av våra kunder har regelbunden skötselbehov.

Comments are closed.