Määritelmät

Asiakas = Koiran- tai kissanomistaja joka käyttää Tassuvahti Oy:n lemmikkipalvelua

Varaus = Varaus ja maksu kalenterijärjestelmämme kautta tai varaus sähköpostitse tai puhelimitse

Lemmikki = asiakkaan lemmikki, joka luovutetaan hoidettavaksi Tassuvahti Oy:lle

Tassuvahti Oy = Tassuvahti Oy:n omistajat sekä henkilöt jotka ovat toimeksiantosuhteessa Tassuvahti Oy:n kanssa

 

1. Käyttäjän tietojen tarve

Käyttämällä Tassuvahti Oy:n palvelua asiakas hyväksyy Tassuvahti Oy:n käyttöehdot ja yksityisyysehdot.

Asiakas voi varata hoitajan myös ilman käyttäjätunnusta. Silloin hänen tulee syöttää yhteystietonsa ja tietoa lemmikistä lomakkeeseen varauksen yhteydessä.

Asiakas voi rekisteröityä käyttäjäksi antamalla yhteystietonsa ja tietoa lemmikin luonteenpiirteestä. Tarvitsemme oikeat yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite) ja tietoa lemmikistä (ikä, rotu, miten lemmikki suhtautuu muihin lemmikkeihin ja mahdolliset allergiat, sairaudet tai lääkitykset). Tarvitsemme tiedot, jotta voimme valmistautua hoitoon mahdollisimman hyvin.

Nämä tiedot Tassuvahti Oy tarvitsee myös silloin, kun Tassuvahti Oy on vastaanottanut varauksen asiakkaalta joka ei ole rekisteröitynyt palveluun.

Nämä tiedot Tassuvahti Oy ei julkaise ilman erillistä lupaa asiakkaalta. Ainoastaan asiakkaalla ja Tassuvahti Oy:lla on pääsy niihin tietoihin.

 

2. Kalenterivaraus

Asiakas voi päättää ja varata haluamansa tassuvahdin hoitajaksi lemmikillensä. Tassuvahdin varaussivulta asiakas voi katsoa kalenterijärjestelmästä vapaita päiviä, ja varata haluamansa päivämäärän tai ajankohdan hoidolle. Varauksen loppuvaiheessa asiakkaan tulee maksaa varauksensa. Varausmaksu lähtee tililtä varauksen yhteydessä, jos maksu tapahtuu kalenterijärjestelmän kautta.

 

3. Vastuu ja hoitoehdot

Lemmikin luovuttaja (asiakas) vakuuttaa, että hänen antamat tiedot lemmikistä ovat oikein. Asiakas vakuuttaa myös, että hän on lemmikin omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa lemmikki hoitoon Tassuvahti Oy:lle.

Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän osion ehtoja kuittaamalla sopimuksen. Tassuvahti Oy sitoutuu noudattamaan tämän osion ehtoja.

Lemmikin sairastuessa tai loukkaantuessa hoidon aikana Tassuvahti Oy:lla on oikeus viedä lemmikki hoidettavaksi eläinlääkäriin, mikäli emme saa yhteyttä asiakkaaseen tai asiakkaan määrittämään toiseen yhteyshenkilöön jonka aikana molemmat osapuolet sopivat toisin. Hätätilanteessa lemmikille pyritään ensin saada tarvittava hoito, ja sopivan ajan tullessa ilmoittamaan asiakkaalle asiasta.
Tassuvahti Oy:lla on oikeus veloittaa eläinlääkärin suorittamista toimenpiteistä ja lääkkeistä aiheutuvat todelliset kulut mahdollisine matkakuluineen asiakkaalta.

Tassuvahti Oy on vastuussa vahingoista ja niistä aiheutuvista kuluista, jotka aiheutuvat tavalla johon Tassuvahti Oy:lla olisi ollut mahdollisuus vaikuttamaan. Tassuvahti Oy maksaa mahdolliset tästä johtuvat eläinlääkärikulut 600,00 € asti, jonka jälkeen asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset kulut.

Tassuvahti Oy ei ole vastuussa siitä, jos lemmikki saa tarttuvia tauteja (esimerkiksi kennelyskä, mato- tai ulkoloistartunnat tai ripuli). Tassuvahti Oy ei myöskään ole vastuussa, mikäli lemmikki kuolee vanhuuteen hoidossa ollessaan.

Tassuvahti Oy:n palvelun hoitokulut on maksettava viimeistään varauksen yhteydessä, tai 14 päivää laskun saapumisesta. Maksut suoritetaan joko tilisiirrolla tai pankki- tai luottokortilla.

Mikäli lemmikkiä ei noudeta sovitun mukaisesti tai uutta noutoajankohtaa ei ole sovittu (tuntivahti ja vuorokausivahti –palveluja koskien), on Tassuvahti Oy:lla oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaan jokaisesta ylimääräisestä tunnista.

Tassuvahti Oy:n palvelun suorittaja on vakuutettu Tassuvahti Oy:n vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutuksen tarjoajana toimii IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Jos tassuvahtisi sairastuu tai hänelle tulee muu ylitsepääsemätön este, Tassuvahti Oy:llä on oikeus korvata hoidon suorittaja muulla hoitajalla, ja on velvollinen ilmoittamaan muutoksesta asiakkaalle välittömästi.

Jos asiakas tai Tassuvahti Oy tuo lemmikit Tassuvahti Oy:n kotiin sovitusti, asiakas vastaa lemmikkien aiheuttamista aineellisista (ei koske leluja tai muita käyttöesineitä) ja henkilöön tai toiseen lemmikkiin kohdistuneista vahingoista. Asiat käsitellään tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Jos asiakkaan lemmikki aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahinkoja toiselle lemmikille hoitoajan aikana, Tassuvahti Oy ei ole vastuussa näistä vahingoista, jos tapaus sattuu tavalla, johon Tassuvahti Oy:lla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Asiat käsitellään tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Tassuvahti Oy vastaa itse aiheuttamista vahingoista palvelun suorittamisen aikana, myös jos hoito suoritetaan asiakkaan kodissa. Jos lemmikki aiheuttaa itse aineellisia vahinkoja asiakkaan kodissa tavalla, johon Tassuvahti Oy:lla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa, Tassuvahti Oy ei vastaa näistä vahingoista.

Jos lemmikki karkaa hoidon aikana, Tassuvahti Oy:lla on valtuudet käydä lunastamassa lemmikki löytöpaikasta, ellei erikseen sovita muuta asiakkaan kanssa. Jos karkaaminen sattuu tavalla, johon Tassuvahti Oy:lla on ollut mahdollisuus vaikuttamaan, Tassuvahti Oy on vastuussa mahdollisista kustannuksista. Jos karkaaminen sattuu tavalla johon Tassuvahti Oy:lla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttamaan (esim. hihnan katkeaminen), asiakas on vastuussa mahdollisista kustannuksista.

 

4. Sopimuksen purku

Sopimuksen voi purkaa milloin tahansa kirjallisesti. Tassuvahti Oy lopettaa ilmoitetulla päivämäärällä palvelun tarjoamisen, ja asiakasta ei laskuteta palveluista joita ei ole suoritettu.

Tassuvahti Oy pidättää oikeuden purkaa sopimuksen kirjallisesti milloin tahansa. Tällöin Tassuvahti Oy suorittaa jo sovitut tai maksetut hoidot vielä. Jos sattuu tapaus, että Tassuvahti Oy:lla ei ole mahdollisuutta suorittaa asiakkaan varaamia palveluja, Tassuvahti Oy palauttaa asiakkaan maksaman summan kokonaisuudessaan asiakkaalle.

Jos varauksen peruuttaa yli 12 tuntia hoidon alkamisajankohdasta, koko maksu hyvitetään takaisin asiakkaalle. Myöhässä perutusta varauksesta veloitetaan 50 % varauksen hinnasta. Jos peruutus tapahtuu alle tunnin alkamisajankohdasta, varausmaksua ei hyvitetä takaisin. Jos peruutus tapahtuu sovitun aloitusajankohdan jälkeen, maksua ei hyvitetä takaisin. Jos maksu hyvitetään takaisin asiakkaalle, maksu tulee samalle tilille/kortille jolta maksu on suoritettu 2-3 työpäivän sisällä.

Jos asiakas tai Tassuvahti Oy purkaa sopimuksen, Tassuvahti Oy on velvollinen palauttamaan asiakkaan antaman kotiavaimen viimeisen sovitun hoitokerran yhteydessä, tai erikseen sovitun aikataulun mukaan.

 

Tassuvahti Oy pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Asiakas ymmärtää, että uudet käyttöehdot astuvat voimaan heti seuraavan varauksen yhteydessä.

Tassuvahti Oy sitoutuu noudattamaan yllämainittuja ehtoja ja suorittamaan sovitun palvelun asiakkaan antamien tietojen ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.