Määritelmät

Asiakas = Koiran- tai kissanomistaja joka käyttää Tassuvahti Oy:n lemmikkipalvelua

Varaus = Varaus ja maksu kalenterijärjestelmämme kautta tai varaus sähköpostitse tai puhelimitse

Lemmikki = asiakkaan kissa tai koira

Tassuvahti Oy = Tassuvahti Oy:n omistajat sekä muut henkilöt jotka tarjoavat lemmikkipalvelujaan Tassuvahti Oy:n kautta

 

1. Käyttäjän tietojen tarve

Käyttämällä Tassuvahti Oy:n palvelua asiakas hyväksyy Tassuvahti Oy:n käyttöehdot ja yksityisyysehdot.

Asiakas voi varata hoitajan myös ilman käyttäjätunnusta. Silloin hänen tulee syöttää yhteystietonsa ja tietoa lemmikistä lomakkeeseen varauksen yhteydessä.

Asiakas voi rekisteröityä käyttäjäksi antamalla yhteystietonsa ja tietoa lemmikin luonteenpiirteestä. Tarvitsemme oikeat yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite) ja tietoa lemmikistä (ikä, rotu, miten lemmikki suhtautuu muihin lemmikkeihin ja mahdolliset allergiat, sairaudet tai lääkitykset). Tarvitsemme tiedot, jotta voimme valmistautua hoitoon mahdollisimman hyvin.

Nämä tiedot Tassuvahti Oy tarvitsee myös silloin, kun Tassuvahti Oy on vastaanottanut varauksen asiakkaalta joka ei ole rekisteröitynyt palveluun.

Nämä tiedot Tassuvahti Oy ei julkaise ilman erillistä lupaa asiakkaalta. Ainoastaan asiakkaalla ja Tassuvahti Oy:lla on pääsy niihin tietoihin.

 

2. Kalenterivaraus

Asiakas voi päättää ja varata haluamansa tassuvahdin hoitajaksi lemmikillensä. Tassuvahdin varaussivulta asiakas voi katsoa kalenterijärjestelmästä vapaita päiviä, ja varata haluamansa päivämäärän tai ajankohdan hoidolle. Varauksen loppuvaiheessa asiakkaan tulee maksaa varauksensa. Varausmaksu lähtee tililtä varauksen yhteydessä, jos maksu tapahtuu kalenterijärjestelmän kautta.

 

3. Varauksen peruuttaminen

Jos asiakas on varannut kalenterijärjestelmästä tassuvahdin lemmikinhoitajaksi tietylle päivämäärälle tai ajankohdalle, hän voi milloin tahansa peruuttaa varauksen, kunhan peruutus tapahtuu ennen palvelun suorittamista. Tassuvahti Oy hyvittää 100% varausmaksusta takaisin asiakkaan tilille jos peruutus tapahtuu viimeistään 12 tuntia ennen palvelun alkamisajankohtaa. Myöhässä perutusta varauksesta veloitetaan 50 % varauksen hinnasta. Jos peruutus tapahtuu alle tunnin alkamisajankohdasta, varausmaksua ei hyvitetä takaisin. Jos peruutus tapahtuu sovitun aloitusajankohdan jälkeen, maksua ei hyvitetä takaisin. Jos maksu hyvitetään takaisin asiakkaalle, maksu tulee samalle tilille/kortille jolta maksu on suoritettu 2-3 työpäivän sisällä.

 

4. Vastuu ja hoitoehdot

Lemmikin luovuttaja (asiakas) vakuuttaa, että hänen antamat tiedot lemmikistä ovat oikein. Asiakas vakuuttaa myös, että hän on lemmikin omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa lemmikki hoitoon.

Varaamalla ja maksamalla palvelun asiakas sitoutuu noudattamaan tämän osion ehtoja. Hyväksymällä varauksen ja maksun Tassuvahti Oy sitoutuu noudattamaan tämän osion ehtoja.

Lemmikin sairastuessa tai loukkaantuessa hoidon aikana Tassuvahti Oy:lla on oikeus viedä lemmikki hoidettavaksi eläinlääkäriin, mikäli emme saa yhteyttä asiakkaaseen tai asiakkaan määrittämään toiseen yhteyshenkilöön jonka aikana molemmat osapuolet sopivat toisin.

Tassuvahti Oy:lla on oikeus veloittaa eläinlääkärin suorittamista toimenpiteistä ja mahdollisista muista kuluista aiheutuvat todelliset kulut mahdollisine matkakuluineen asiakkaalta.

Tassuvahti Oy ei ole vastuussa siitä, jos koira saa tarttuvia tauteja (esimerkiksi kennelyskä, mato- tai ulkoloistartunnat tai ripuli). Tassuvahti Oy ei myöskään ole vastuussa, mikäli koira tai kissa kuolee vanhuuteen hoidossa ollessaan.

Hoitokulut on maksettava viimeistään varauksen yhteydessä, tai 14 päivää laskun saapumisesta. Maksut suoritetaan joko tilisiirrolla tai pankki- tai luottokortilla.

Mikäli lemmikkiä ei noudeta sovitun mukaisesti tai uutta noutoajankohtaa ei ole sovittu (tuntivahti ja vuorokausivahti –palveluja koskien), on Tassuvahti Oy:lla oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaan ylimääräisistä palveluista.

Jos asiakas tai Tassuvahti Oy tuo lemmikit Tassuvahti Oy:n kotiin sovitusti, asiakas vastaa lemmikkien aiheuttamista aineellisista (ei koske leluja tai muita käyttöesineitä) ja henkilöön tai toiseen lemmikkiin kohdistuneista vahingoista. Asiat käsitellään tapauskohtaisesti omistajan kanssa.

Tassuvahti Oy vastaa itse aiheuttamista vahingoista palvelun suorittamisen aikana, myös jos hoito suoritetaan asiakkaan kodissa. Jos lemmikki aiheuttaa itse aineellisia vahinkoja asiakkaan kotona, Tassuvahti Oy ei vastaa näistä vahingoista.

Jos asiakkaan lemmikki aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahinkoja toiselle lemmikille hoitoajan aikana, Tassuvahti Oy ei ole vastuussa näistä vahingoista, jos tapaus sattuu tavalla, johon Tassuvahti Oy:lla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Asiat käsitellään tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Jos asiakas on luovuttanut kotiavaimen Tassuvahti Oy:lle, Tassuvahti Oy on velvollinen palauttamaan kotiavaimen palvelun suorittamisen jälkeen.

Jos tassuvahtisi sairastuu tai hänelle tulee muu ylitsepääsemätön este, Tassuvahti Oy:llä on oikeus korvata hoidon suorittaja muulla hoitajalla, ja on velvollinen ilmoittamaan muutoksesta asiakkaalle välittömästi.

 

Tassuvahti Oy pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Asiakas ymmärtää, että uudet käyttöehdot astuvat voimaan heti seuraavan varauksen yhteydessä.

Tassuvahti Oy sitoutuu noudattamaan yllämainittuja ehtoja ja suorittamaan sovitun palvelun asiakkaan antamien tietojen ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.